Janikowo kamera online

  • Miasto: Janikowo
  • Opis: Janikowo (niem. Amsee) – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego. Według danych z 30 czerwca 2015 roku Janikowo ma 8990 mieszkańców. Miasto od 15 stycznia 1976 roku jest siedzibą gminy Janikowo. Wraz z jej obszarem liczy 13 441 mieszkańców. Leży na pograniczu trzech polskich regionów etniczno-kulturowych: Kujaw, Wielkopolski oraz Pałuk. W Janikowie znajduje się wiele zakładów przemysłowych. Najprężniej rozwija się przemysł meblarski, również rozwija się budownictwo oraz usługi. Nie mniej ważny dla lokalnej gospodarki jest przemysł chemiczny. Janikowskie Zakłady Sodowe należą do grupy kapitałowej Ciech, która jest własnością Sebastiana Kulczyka. Teren zakładów chemicznych oraz działki przy obwodnicy miasta są w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Mieści się tu wiele sklepów sieciowych i banków oraz targowisko. Duże znaczenie dla miasta ma też turystyka, która rozwija się dzięki bliskości dużego jeziora, a także nowoczesnych obiektów rekreacyjnych i sportowych. Miasto jest lokalnym ośrodkiem kultury i sportu. Działają tu chór oraz grupa teatralna, a swoją siedzibę ma Międzynarodowe Centrum Promocji Dialogu. Miasto położone nad Jeziorem Pakoskim oraz w rozwidleniu rzeki Noteć. W związku z tym ze wszystkich stron jest otoczone wodą i terenami podmokłymi. Dzięki temu Janikowo na Kujawach zyskało miano miasta na wyspie. Zlokalizowana jest tutaj kolejowa stacja rozrządowa. Jest to jedna z największych stacji kolejowych w województwie oraz na linii kolejowej nr 353, czyli z Poznania do granicy z Federacją Rosyjską. Zlokalizowanych jest tu kilka bocznic do zakładów przemysłowych, place ładunkowe oraz rampy wyładowcze. Na stacji zatrzymują się składy pasażerskie Regio (osobowe), łącząc miasto z Poznaniem, Bydgoszczą, Toruniem, Inowrocławiem i Gnieznem. Stacja Janikowo znajduje się w starej części miasta.
  • Liczba ludności: 9 111
  • Gmina: Janikowo
  • Powiat: inowrocławski
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
  • Kod Pocztowy: 88-160