Ciężkowice kamera online

  • Miasto: Ciężkowice
  • Opis: Ciężkowice – miasto w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ciężkowice. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należało do woj. tarnowskiego. W 1934 r. pozbawione zostały praw miejskich; odzyskały je w 1 stycznia 1998 r.. Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 977 oraz linia kolejowa nr 96 ze stacją Bogoniowice-Ciężkowice.
  • Liczba ludności: 2 378
  • Gmina: Ciężkowice
  • Powiat: tarnowski
  • Województwo: małopolskie
  • Kod Pocztowy: 33-190