Złotoryja kamera online

  • Miasto: Złotoryja
  • Opis: Złotoryja łac. Aureus Mons, niem. Goldberg) – miasto w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu złotoryjskiego, nad rzeką Kaczawą. Według danych na dzień 31 grudnia 2013 opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi miasto liczyło 15 852 mieszkańców. W średniowieczu ośrodek wydobycia złota, później bazaltu, a w okolicznych miejscowościach (do połowy XX wieku) miedzi, obecnie – bazaltu. Ponadto przemysł włókienniczy i papierniczy.
  • Liczba ludności: 16 503
  • Gmina: Złotoryja
  • Powiat: złotoryjski
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kod Pocztowy: 59-500