Home Kamery Online Tuliszków kamera online

Tuliszków kamera online

by admin
0 comment
  • Miasto: Tuliszków
  • Opis: Tuliszków – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie tureckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Tuliszków. Przed II wojną światową Tuliszków do 1 kwietnia 1938 roku administracyjnie należał do województwa łódzkiego. Po tej dacie przeszedł do województwa poznańskiego. Natomiast od 1 kwietnia 1939 roku należał do powiatu tureckiego. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego. Miasto Tuliszków położone jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, ok. 13 kilometrów na południe od Konina, przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 72 oraz drogi wojewódzkiej nr 443. Miasto położone jest na Wysoczyźnie Tureckiej, na terenie pagórkowatym (jest to obszar związany genetycznie ze zlodowaceniem środkowopolskim). Charakterystyczne dla okolic są izolowane pagóry, porozdzielane szerokimi dolinami rzecznymi o płaskim, zazwyczaj podmokłym dnie. Obok miasta przepływa Pokrzywnica, niewielka rzeka dorzecza Warty. Według danych z 31 grudnia 2009 miasto liczyło 3371 mieszkańców.
  • Liczba ludności: 3 393
  • Gmina: Tuliszków
  • Powiat: turecki
  • Województwo: wielkopolskie
  • Kod Pocztowy: 62-740

You may also like

Leave a Comment