Szubin kamera online

  • Miasto: Szubin
  • Opis: Szubin (niem. Schubin) – miasto gminne typu miejsko-wiejskiego, należące do regionu Pałuk – jedno z najstarszych jego miasteczek, położone w powiecie nakielskim województwa kujawsko-pomorskiego. Od 1950 do 1998 miasto administracyjnie należało do województwa bydgoskiego. Miasto leży na zboczu rozległego wzniesienia (Dziewicza Góra), z którego widać jego panoramę. Przez Szubin przepływają dwie niewielkie rzeki Gąsawka oraz mniej znana Biała Struga, która częściowo płynie starym korytem Gąsawki. Według danych z 30 czerwca 2014 miasto liczyło 9578 mieszkańców. Do 1975 r. miasto powiatowe.
  • Liczba ludności: 9 326
  • Gmina: Szubin
  • Powiat: nakielski
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
  • Kod Pocztowy: 89-200