Stoczek Łukowski kamera online

  • Miasto: Stoczek Łukowski
  • Opis: Stoczek Łukowski – miasto w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim, nad Świdrem. Według danych z 30 czerwca 2009 roku miasto miało 2718 mieszkańców. Ośrodek usługowy regionu, drobny przemysł, turystyka. Stoczek Łukowski jest najmniejszą terytorialnie gminą województwa lubelskiego. Jest też najmniej ludną i najrzadziej zaludnioną gminą miejską w województwie. Na przełomie 2007 i 2008 r. pod względem powierzchni w zajmował 2317., a pod względem liczby mieszkańców – 2214. lokatę na 2478 gmin Polski.
  • Liczba ludności: 2 719
  • Gmina: Stoczek Łukowski
  • Powiat: łukowski
  • Województwo: lubelskie
  • Kod Pocztowy: 21-450