Skarżysko-Kamienna kamera online

  • Miasto: Skarżysko-Kamienna
  • Opis: Skarżysko-Kamienna – miasto w centralnej Polsce, w północnej części województwa świętokrzyskiego, siedziba władz powiatu skarżyskiego. Położona na Wyżynie Kieleckiej, u zbiegu Przedgórza Iłżeckiego, Garbu Gielniowskiego i Płaskowyżu Suchedniowskiego, nad rzeką Kamienną. W XV w. funkcjonowała tutaj dymarka i kopalnia rudy żelaza. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1923 r. W województwie kieleckim lat 1950-1975 Skarżysko-Kamienna stanowiło (od roku 1954) obok Kielc, Radomia, Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic powiat miejski. Miasto tworzy zespół miejski. Poza Skarżyskiem-Kamienną jako ośrodkiem centralnym wchodzi w jego skład miasto Suchedniów, bezpośrednio przyległe doń od południa, a także Bliżyn, miejscowość miejskiego typu o dużych tradycjach przemysłowych, leżąca na zachód od miasta; dodatkowo w odległości około 12 km na północ leży miasto Szydłowiec, siedziba powiatu w obecnym województwie mazowieckim, również ściśle związane ze Skarżyskiem-Kamienną. Od północnego wschodu bezpośrednio przylega do miasta miejscowość Skarżysko Kościelne, formalnie osobna miejscowość (faktycznie uznawana za część miasta), stanowiąca siedzibę okolicznej gminy ziemskiej swego imienia. Wszystkie te miejscowości (poza Szydłowcem) znajdują się w zasięgu działania skarżyskiej komunikacji miejskiej. Skarżysko-Kamienna tradycyjnie stanowi ważny ośrodek przemysłowy i węzeł komunikacyjny − drogowy i kolejowy. Według danych z 31 grudnia 2014 r. miasto miało 47 212 mieszkańców. Jest drugim najbardziej zadłużonym miastem powiatowym w Polsce. Od 2015 r. w mieście funkcjonuje Młodzieżowa rada miasta oraz budżet obywatelski.
  • Liczba ludności: 47 987
  • Gmina: Skarżysko-Kamienna
  • Powiat: skarżyski
  • Województwo: świętokrzyskie
  • Kod Pocztowy: 26-110