Przemyśl kamera online

  • Miasto: Przemyśl
  • Opis: Przemyśl (łac. Praemislia, ukr. Перемишль, jid. פשמישל) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone nad Sanem. Przemyśl był miastem królewskim I Rzeczypospolitej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę od 23 grudnia 1920 r. do 18 sierpnia 1945 r. znajdował się na terenie województwa lwowskiego. Od 1945 do 1974 wchodził w skład województwa rzeszowskiego. W latach 1975-1998 siedziba władz województwa przemyskiego. Przemyśl to znaczący węzeł komunikacyjny – trasa międzynarodowa E40, przejście graniczne z Ukrainą w Medyce, duża, graniczna stacja kolejowa (Przemyśl Główny). Miasto jest siedzibą kilku instytucji o znaczeniu ponadlokalnym: podkarpackiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, izby celnej, bieszczadzkiego oddziału straży granicznej, archiwum państwowego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Miasto posiada kilka muzeów m.in. – Muzeum Archidiecezjalne (zał. 1902) oraz – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.
  • Liczba ludności: 66 715
  • Gmina: Sieraków
  • Powiat: międzychodzki
  • Województwo: wielkopolskie
  • Kod Pocztowy: 64-410