Proszowice kamera online

  • Miasto: Proszowice
  • Opis: Proszowice – miasto w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, położone 23 km na północny wschód od Krakowa. Proszowice położone są na prawym brzegu rzeki Szreniawy na płaskowyżu proszowickim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Proszowice. Miasto jest jednym z ośrodków miejskich Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. Prawa miejskie od 1358 r. Były miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. W latach 1496–1793 siedziba sejmików ziemskich przedrozbiorowego województwa krakowskiego. Regionalny ośrodek handlu rolno-spożywczego. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 6152 mieszkańców. Zanieczyszczenie powietrza: Położenie geograficzne utrudnia wentylację miasta, przez co spowija je smog, szczególnie w sezonie grzewczym. Proszowice znajdują się w czołówce rankingu polskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.
  • Liczba ludności: 6 205
  • Gmina: Proszowice
  • Powiat: proszowicki
  • Województwo: małopolskie
  • Kod Pocztowy: 32-100