Olkusz kamera online

  • Miasto: Olkusz
  • Opis: Olkusz – miasto w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Olkusz, położone na zachodnich rubieżach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej nad rzeką Babą, przy drodze krajowej nr 94 i przy drogach wojewódzkich: nr 783 i nr 791. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Zgodnie z danymi Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, na dzień 31 grudnia 2014 roku, miasto zamieszkiwało 35 737 stałych mieszkańców, w tym 17 131 mężczyzn i 18 606 kobiet.
  • Liczba ludności: 36 607
  • Gmina: Olkusz
  • Powiat: olkuski
  • Województwo: małopolskie
  • Kod Pocztowy: 32-300