Łomianki kamera online

  • Miasto: Łomianki
  • Opis: Łomianki – miasto w woj. mazowieckim (wymowa), w powiecie warszawskim zachodnim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Łomianki. Zaliczane do aglomeracji warszawskiej. Przed II wojną światową część gminy Młociny, po przyłączeniu Młocin do Warszawy samodzielna gmina wiejska Łomianki. Do 1975 należała do powiatu nowodworskiego. Według stanu na 30 czerwca 2010 miasto zamieszkiwało 16 519 mieszkańców.
  • Liczba ludności: 16 374
  • Gmina: Łomianki
  • Powiat: warszawski zachodni
  • Województwo: mazowieckie
  • Kod Pocztowy: 05-092