Konstancin-Jeziorna kamera online

  • Miasto: Konstancin-Jeziorna
  • Opis: Konstancin-Jeziorna – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, położone w aglomeracji warszawskiej ok. 20 km na południe od centrum Warszawy; siedziba gminy miejsko-wiejskiej Konstancin-Jeziorna. Według danych GUS z 31 marca 2011, miasto miało 17 566 mieszkańców. Powstało w 1969 r. w wyniku połączenia miast Skolimów-Konstancin i Jeziorna oraz kilku wsi. Jest siedzibą władz gminy. Burmistrzem miasta i gminy jest od grudnia 2010 roku Kazimierz Jańczuk. W wielu miejscach spotkać można nieprawidłową odmianę nazwy miejscowości. Prawidłowo nazwa odmienia się przez przypadki jak rzeczownik (a nie przymiotnik) (np. do Konstancina-Jeziorny, w Konstancinie-Jeziornie, natomiast wszelkie formy zakończone na -Jeziornej są niepoprawne).
  • Liczba ludności: 17 566
  • Gmina: Konstancin-Jeziorna
  • Powiat: piaseczyński
  • Województwo: mazowieckie
  • Kod Pocztowy: 05-510