Koluszki kamera online

  • Miasto: Koluszki
  • Opis: Koluszki – miasto w woj. łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Koluszki. Miasto położone na Równinie Koluszkowskiej, pomiędzy Wysoczyzną Rawską a wyniesieniami Garbu Łódzkiego – pozostałością plejstoceńskich lądolodów, na skraju źródłowego odcinka doliny rzeki Mrogi. Ośrodek przemysłowy (odlewnia). Lokalny ośrodek usługowy. Baza paliw płynnych, połączona rurociągiem z rafinerią w Płocku. 31 grudnia 2010 r. miasto miało 13 399 mieszkańców, zaś obszar wiejski gminy Koluszki – 9873 mieszkańców, dając ogółem liczbę ludności gminy miejsko-wiejskiej Koluszki 23 272 osoby.
  • Liczba ludności: 13 407
  • Gmina: Koluszki
  • Powiat: łódzki wschodni
  • Województwo: łódzkie
  • Kod Pocztowy: 95-040