Kleszczele kamera online

  • Miasto: Kleszczele
  • Opis: Kleszczele (biał. Кляшчэлi, Klaszczeli) – miasto w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, nad rzeką Nurzec, położone przy granicy z Białorusią. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kleszczele. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego. Założone z rozkazu króla Zygmunta I Starego przez kanclerza i wojewodę wileńskiego Mikołaja Radziwiłła. Było miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. W 1878 roku Kleszczele liczyły 1750 mieszkańców, z których 807 było wyznania prawosławnego, 518 katolickiego, 435 mojżeszowego. Według danych z 30 czerwca 2012 miasto miało 1373 mieszkańców. Ma połączenia drogowe z Białymstokiem, Hajnówką i Siemiatyczami oraz linię kolejową do Białegostoku i Brześcia na Białorusi z przystankiem Kleszczele. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 66 oraz dwie drogi wojewódzkie: 685 i 693. W miejscowości działało Państwowe Gospodarstwo Rolne Kleszczele. W 1993 po przekształceniu jako Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Kleszczele. Po prywatyzacji jako gospodarstwo indywidualne Zenon Żwirowski. W Kleszczelach urodził się pisarz i dramaturg żydowski Perec Hirszbejn.
  • Liczba ludności: 1 432
  • Gmina: Kleszczele
  • Powiat: hajnowski
  • Województwo: podlaskie
  • Kod Pocztowy: 17-250