Kamieńsk kamera online

  • Miasto: Kamieńsk
  • Opis: Kamieńsk (do 1918 r. Kamińsk) – miasto w Polsce, położone w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie miejsko-wiejskiej Kamieńsk, której jest siedzibą, nad rzeką Kamionką. Przez miasto przebiegają dwie spośród głównych arterii komunikacyjnych Polski: droga szybkiego ruchu z Katowic do Gdańska i Warszawy oraz linia kolejowa Górny Śląsk – Warszawa, czyli dawna kolej Warszawsko-Wiedeńska. Wedle danych z 31 grudnia 2008 r. w Kamieńsku mieszkało 2850 osób
  • Liczba ludności: 2 858
  • Gmina: Kamieńsk
  • Powiat: radomszczański
  • Województwo: łódzkie
  • Kod Pocztowy: 97-360