Drobin kamera online

  • Miasto: Drobin
  • Opis: Drobin – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Drobin. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. płockiego. Obok miejscowości przepływa rzeczka Karsówka, dopływ Raciążnicy. Miasto jest ważnym węzłem drogowym. Rozchodzą się tu drogi do Warszawy, Torunia, Płocka, Ciechanowa i Baboszewa. Według danych z 31 grudnia 2004 r. miasto miało 3016 mieszkańców.
  • Liczba ludności: 2 980
  • Gmina: Drobin
  • Powiat: płocki
  • Województwo: mazowieckie
  • Kod Pocztowy: 09-210