Czerwionka-Leszczyny kamera online

  • Miasto: Czerwionka-Leszczyny
  • Opis: Czerwionka-Leszczyny (śl. Czyrwjůnka-Leszczyny, niem. Tscherwionka-Leschczin; 1962-1991 Leszczyny) – miasto w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, położone na Górnym Śląsku. Leży między dwiema konurbacjami: rybnicką i katowicką. Zaliczane jest do aglomeracji rybnickiej. Czerwionka-Leszczyny jest miastem złożonym z dawnych miejscowości, większych Czerwionki, Leszczyn oraz mniejszych Czuchów i Dębieńsko tworzących dzielnice, z których każda ma odrębną historię i sytuację społeczną. 27 maja 1975 do miasta Leszczyny (prawa miejskie 1962) włączono miasto Czerwionka (prawa miejskie 1962), zachowując tym samym nazwę i ciągłość prawną miasta Leszczyny a równocześnie likwidując miasto Czerwionka. 1 stycznia 1992 nazwę miasta Leszczyny zmieniono na Czerwionka-Leszczyny. Z formalnoprawnego punktu widzenia Czerwionka-Leszczyny nie jest więc miastem powstałym przez połączenie miast Czerwionki i Leszczyn, lecz kontynuacją miasta Leszczyny (do którego włączono Czerwionkę), a zmiana nazwy w 1992 na Czerwionka-Leszczyny jest zaledwie uwypukleniem dwoistego charakteru tego miasta a posteriori (obie części są podobnej wielkości).
  • Liczba ludności: 28 329
  • Gmina: Czerwionka-Leszczyny
  • Powiat: rybnicki
  • Województwo: śląskie
  • Kod Pocztowy: 44-230